پانزدهمين نمايشگاه بين المللي شيريني و شكلات

شركت فرا صنعت جدار ميهمانان وبازديد كنندگان محترم را به بازديد از غرفه شماره 11 در فضاي باز دعوت مي نمايد . پانزدهمين نمايشگاه بين المللي شيريني و شكلات از تاريخ 23 الي 26 شهريور در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي برگزار مي گردد .
15 شهریور 1395