هفدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان

 

منتظر ديدار شما عزيزان در هفدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان هستيم

محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران ، فضاي باز،  روبه روي سالن 38
21 الي 24 مرداد ماه 1396

16 مرداد 1396