نخستین نفر از لیست بلند بازنشستگان وزارت صنعت کنار گذاشته شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی برگزاری تسنیم، به تازگی قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس به تصویب و باعث شد تا تعداد زیادی از مدیران سطح بالا خود را برای تحویل پست ها به مدیران جوانتر آماده کنند.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت،معدن و تجارت نیز در این راستا دست به کار شد و برای اولین نفر قبادی را جایگزین استهبدی کرد.

بر این اساس، عباس قبادی که سابقه معاون وزیری و مدیرت شرکت بازرگانی دولتی ایران را در کارنامه دارد  با حکم وزیر صنعت  به سمت سرپرست شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد . 

بنابر این گزارش، شاتا در بخشی از  حکم وزیر صنعت در این ارتباط آورده است : رشد و توسعه صنعت نمایشگاهی در داخل و خارج از کشور در راستای تحقق اهداف و سیاستهای صادرات غیر نفتی و معرفی دستاوردها و تولیدات صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، بازرگانی و خدمات فنی و مهندسی کشور در بازارهای جهانی و حضور موثر در مجامع بین المللی مورد انتظار اینجانب می باشد .

10 مرداد 1397